Regulamin Sklepu Internetowego www.bama24.pl

NAZWA FIRMY: Bama s.c.
ADRES: ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków
REGON: 122645484
NIP: 679-308-43-76
RACHUNEK BANKOWY: mbank 71 1140 2004 0000 3202 7653 8809
NR TELEFONU: 884-333-737 
ADRES EMAIL: sklep@bama24.pl 


ODBIÓR OSOBISTY: ul. Przewóz 34, pok. 101 ( I piętro)
30-716 Kraków 
pon-pt: 8:00-15:00

Działalność gospodarcza zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
 
Sprzedawca: BAMA s.c., zwany dalej Bama, który prowadzi sklep internetowy, zwany dalej Sklepem pod adresem www.bama24.pl, www.sklep.bama24.pl.
 
Nabywca (Klient): Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 
Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są towarami fabrycznie nowymi. Część towarów objęta jest gwarancją udzieloną przez producenta.
 
Ceny towarów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podawana są w złotych polskich. Cena podana przy towarze jest ceną wiążącą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Bama zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian.  
Na stronie internetowej Bama24 wskazane są koszty przesyłki towaru. Koszt przesyłki jest doliczany do ceny towaru i uiszczany łącznie z ceną towaru.
 
Klient składa zamówienie przez stronę internetową sklepu - www.bama24.pl. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z Bama, dopuszcza się złożenie zamówienia drogą elektroniczną (e-mail). Do realizacji przyjmowane są tylko zamówienia potwierdzone przez Klienta. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez Bama potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta. Potwierdzenia należy dokonać klikając na link w przesłanej pocztą elektroniczną informacji o złożonym zamówieniu. Zamówienia nie potwierdzone w terminie do 7 dni od dnia złożenia zostaną anulowane i nie wiążą stron. Pracownik Bama ma prawo skontaktować się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia lub uzgodnienia dalszych szczegółów realizacji transakcji.
Bama zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w sytuacji powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności Klienta, prawdziwości i poprawności danych teleadresowych podanych przez Klienta, zdolności Klienta do zwierania umów zgodnie z prawem cywilnym. Do skutecznego anulowania przez Bama zamówienia z przyczyn powyżej wskazanych wystarczającym jest powiadomienie Klienta drogą elektroniczną z podaniem przyczyny odstąpienia.
Bama zastrzega sobie także możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.
Anulowanie zamówienia przez Bama z przyczyn powyżej wskazanych nie rodzi żadnych roszczeń majątkowych po stronie Klienta.
 
Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawcy sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient informowany jest o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenia czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 
Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
- firmy kurierskiej - czas dostawy maksymalnie 2 dzień roboczy
- Poczty Polskiej - czas dostawy maksymalnie 3 dni robocze
- ODBIÓR OSOBISTY - ZAKUPY NA MIEJSCU 

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie do 3 dni roboczych liczonych od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.
 
Prowadzący sklep internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.

Odbiór osobisty możliwy jest pod adresem firmy: ul. Przewóz 34, pok. 101 ( I piętro) 30-716 Kraków od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Do każdego wysyłanego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, które dostarczane są wraz z zamówionymi towarami.  

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
Gotówka przy odbiorze towaru - należność za towar i wysyłkę pobiera listonosz lub kurier.
Przelew na konto bankowe Bama - towar zostaje wysłany po wpływie należności na konto. Czas realizacji liczy się od momentu wpłynięcia należności.
Płatność elektroniczna (e-przelew) / karta kredytowa- towar zostaje wysłany po wpływie należności na konto. Czas realizacji liczy się od momentu wpłynięcia należności.
 
Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili wysłania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje jedynie w zakresie aktualnej oferty Bama. W celu zmiany lub anulowania zamówienia należy wysłać e-mail na adres: sklep@Bama24.pl z podaniem numeru id zamówienia, którego zmiana dotyczy i wskazaniem zamian. Klient nie może zmienić jak również anulować zamówienia, które zostało już wysłane.
 
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Bama s.c. przysługuje  - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.
 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzeci inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Bama, ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków, sklep@bama24.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elekroniczną).
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informacje dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu od odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia  od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w  każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził sie  na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać nam rzecz na adres: Bama, ul. Przewóz 34 30-716 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformowali Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.
Część towarów oferowanych w sklepie internetowym posiada gwarancje. Okres gwarancji zależy do producenta. W przypadku awarii lub wady reklamowany towar należy odesłać w sposób zabezpieczony przed jego zniszczeniem na adres sklepu. Do przesyłki należy dołączyć krótką informację o usterce. Przesyłki odesłane za tzw. pobraniem nie będą przyjmowane.
Warunkiem uznania reklamacji jest nienaruszony stan plomby gwarancyjnej. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta.
Bama s.c. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru.
Po uwzględnieniu reklamacji uszkodzony towar zostaje wymieniony na inny tego samego rodzaju, lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwracamy Klientowi równowartość ceny towaru lub proponujemy inny towar dostępny w sklepie w zależności od wyboru Klienta. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar zostanie odesłany na adres Klienta.
Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie są podstawą reklamacji zakupionego towaru.  
Wszystkie wymienione nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.  
W sprawie reklamacji należy kontaktować się na adres: sklep@bama24.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Bama S.C. Bartłomiej Żylski, Mariusz Szeląg. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych:
- przed 25 maja 2018 r. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.),
- po 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 c, (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119 s.1) – RODO.
 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Bama S.C. Bartłomiej Żylski, Mariusz Szeląg z siedzibą przy ul. Przewóz 34, w Krakowie (30-716), tel.: 884-333-737, adres e-mail: sklep@bama24.pl
2. Celem zbierania danych jest wykonanie umowy sprzedaży w ramach dokonywanych zakupów w sklepie internetowym bama24.
3. Masz prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy kupna/sprzedaży. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
5. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu oraz udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- maksymalnie przez okres 3 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.


Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na każdej stronie serwisu www.bama24.pl.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres email potwierdzenia i specyfikacji zamówienia.
 
Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta po zalogowaniu.
 
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bama s.c. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postepowania cywilnego.
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzckim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bama s.c. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Bama s.c..
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
 

Pobierz formularz reklamacji Pobierz formularz odstapienia od umowy zakupu

Ta strona używa cookies.